Per te shkarkuar rezultatet duhet te shkruani kodin tuaj tek fusha e tekstit

Lista e ekzaminimeve ne kabinetin e Gjinekologjise

HEQJE POLIPI
PAP TEST
PASTRIM GJINEKOLOGJIK
VIZITE GJINEKOLOGJIKE