Per te shkarkuar rezultatet duhet te shkruani kodin tuaj tek fusha e tekstit

Lista e analizave ne laboratorin Biokimik-Klinik

Antigen Rapid test
Tampon PCR
HBV-DNA (Ngarkesa Virale Hepatit B)
Panel Molekular 300 Alergene (IgE Specifike)