Per te shkarkuar rezultatet duhet te shkruani kodin tuaj tek fusha e tekstit

Lista e ekzaminimeve ne kabinetin e Kardiologjise

ECG
ECHO KARDIOLOGJIKE
EKG + VIZITE KARDIOLOGU
HOLTER RITMI
STRESS TEST
VIZITE KARDIOLOGU